Product Owner
Gdańsk

Enelion powstał, aby wspomóc ogólnoświatową rewolucję elektromobilności. Naszą misją jest stworzenie globalnej firmy wspierającej społeczności zaangażowane w transformację energetyczną.
Chcemy to osiągnąć dostarczając innowacyjne rozwiązania umożliwiające w najbardziej przyjazny sposób korzystanie z zielonej energii. Dlatego dostarczamy łatwe w instalacji i przyjazne dla użytkownika urządzenia oraz oprogramowanie, które pozwalają na pełną kontrolę, magazynowanie i dzielenie się energią.
Tworząc zaawansowane ekosystemy stacji ładujących dla samochodów elektrycznych i systemów do ich zarządzania, równoważymy oczekiwania użytkowników z wymaganiami sieci energetycznej. Wielką wagę przykładamy nie tylko do designu produktów, ale również ich funkcjonalności.

Rewolucja już się zaczęła, dołącz do jej współtworzenia razem z zespołem R&D w Enelion!

Więcej o nas na www.enelion.pl oraz na Facebook i Instagram !

Twój zakres obowiązków

 • Weryfikacja potrzeb Interesariuszy i zarządzanie oczekiwaniami dotyczącymi ich realizacji

 • Zarządzanie kamieniami milowymi oraz Roadmapą rozwoju Produktu

 • Dbanie o pełne zrozumienie Backlogu Produktu przez Zespół

 • Weryfikacja przyrostu produktu podczas sprintu i akceptacja przyrostu dostarczonego przez Zespół Deweloperski

 • Dopracowanie modelu biznesowego rozwiązania SaaS

 • Badania rynkowe i analizy konkurencji dla tworzonego Produktu

 • Ścisła współpraca z Działem Sprzedaży, Marketingu i Serwisem, aby wspierać rozmowy z potencjalnymi klientami, pomóc w przygotowaniu ofert oraz rozwiązywać problemy wpływające na sukces produktu,

 • Zarządzanie długiem technologicznym.

 • Nadzór nad Produktem od początku do końca, aby zapewnić, że zostanie dostarczony na czas, w całości i w doskonałej jakości

Nasze wymagania

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze product management

 • Doświadczenie w rozwoju produktów w modelu SaaS

 • Umiejętność analizy danych oraz analityczne podejście do budowy produktów

 • Doświadczenie w tworzeniu wymagań biznesowych, product requirements documentation oraz ich egzekucji wraz z Zespołem Produktowym

 • Znajomość narzędzi, które wspierają zarządzanie Backlogiem Produktu i modelowanie procesów biznesowych

 • Świetne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne (będą potrzebne do sprawnej współpracy z kolegami z branży technicznej i biznesowej) oraz umiejętność wspierania komunikacji między zespołami biznesowymi i technicznymi w złożonych kwestiach technicznych

 • Znajomość języka angielski na poziomie komunikatywnym (min. B2)


 


Mile widziane: • Znajomość trendów w rozwoju e-mobility

 • Umiejętność pracy z narzędziami Jira i Confluence

 • Certyfikat PSPO

 • Znajomośc notacji BPMN

 • Znajomość narzędzi do projektowania UI/UX, np. Figma, Adobe XD

 • Znajomość narzędzi do rysowania diagramów, takich jak draw.io, Lucidchart, Cawemo, Miro

 • Praktyczna znajomość testów A/B lub innych metod testowania produktów.

To oferujemy

 • Możliwe zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B

 • Interesującą pracę w miłej atmosferze

 • Możliwości rozwoju zawodowego

 • Grupowe ubezpieczenie na życie oraz opiekę medyczną

 • Wspierający onboarding i mentoring

 • Dużą samodzielność i możliwości rozwoju.

Aplikuj