Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.03.03.03-22-0093/19

Promocja marki produktowej Enelion Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych
w celu zwiększenia rozpoznawalności spółki.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Enelion Sp z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Wallbox, Vertica, Stilo będących własnością spółki Enelion. Są to wysokiej jakości ładowarki do samochodów elektrycznych, zarządzanych zdalnie za pomocą dedykowanego oprogramowania. Cel zostanie osiągnięty w ciągu 13 miesięcy trwania projektu dzięki:

  • zorganizowaniu stoisk na 2 targach branżowych;
  • zorganizowaniu 2 wyjazdowych misji gospodarczych;
  • przeprowadzeniu działań promocyjnych.

W rezultacie, wdrożenie działań promocyjnych przewidzianych w BPP umożliwi umocnienie rozpoznawalności marek produktowych firmy Enelion, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Spółki, co z kolei przełoży się na wzrost liczby potencjalnych kontrahentów Wnioskodawcy oraz wzrost przychodów z eksportu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 173 900,00 PLN
Dofinansowanie: 147 815,00 PLN


W ramach „Pilot Maker Electro Scale Up” Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Electro ScaleUp”.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – POIR.01.01.01-00-0777/17

Opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej z pojazdami elektrycznymi wraz z ekosystemem kontroli rozłożenia obciążenia sieci energetycznej oraz adaptacyjnego, dynamicznego harmonogramowania i taryfowania w celu wielokryterialnej optymalizacji operacji sieci ładowarek

Celem niniejszego projektu jest opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej zgodnej z protokołem ISO/IEC 15118 z pojazdami elektrycznymi BEV (battery electric vehicle) oraz PHEV (plug-in hybrid electric vehicle).

W projekcie zostanie opracowane rozwiązanie – inteligentne sieciowe terminale ładujące AC i DC zdolne do komunikacji cyfrowej z pojazdami elektrycznymi wraz z ekosystemem kontroli rozłożenia obciążenia sieci energetycznej oraz adaptacyjnego, dynamicznego harmonogramowania i taryfowania w celu wielokryterialnej optymalizacji operacji sieci ładowarek.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 928 679,61 PLN
Dofinansowanie: 5 249 923,12 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Opracowanie ładowarki do samochodów elektrycznych z obudową w nowej, ergonomicznej formie, przyjaznej szerokiemu gronu odbiorców

Celem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego w wyniku, którego powstanie nowy projekt wzorniczy dla nowego produktu Wnioskodawcy – urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych prądem przemiennym o mocy maksymalnej 22kW z obudową w nowej, ergonomicznej formie, przyjaznej szerokiemu gronu odbiorców.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 127 000,00 PLN
Dofinansowanie: 731 000,00 PLN