Administracja biznesem elektromobilnym
Wsparcie dla Operatorów i Dostawców Usługi Ładowania
Engine
Zaawansowany system zarządzania biznesem w elektromobilności
ENERGETYKA
FLOTY SAMOCHODOWE
OSIEDLA
DEALERZY SAMOCHODOWI

SAMORZĄDY

NIEZALEŻNI DOSTAWCY USŁUG ŁADOWANIA

Kluczowe korzyści
Wsparcie dla niezależnych operatorów stacji ładowania i dostawców usług ładowania.
Odpowiednie narzędzia aby zapewnić wysoki poziom usług swoim klientom. Edytowalny podział obowiązków sprawia, że system jest atrakcyjny dla operatorów stacji ładowania i dostawców usług ładowania.
Oprogramowanie jako usługa lub samoobsługowe. Oprogramowanie gotowe do użycia w kilka minut.
Aby rozpocząć korzystanie z narzędzia wymagana jest tylko minimalna konfiguracja. Jeśli wymagana jest pełna kontrola nad danymi, możliwe jest wykupienie licencji na własny hosting.
Budowanie złożonych modeli biznesowych na rynku elektromobilności.
Jeśli jesteś użytkownikiem systemu, nie musisz się martwić o tematy związane z rynkiem elektromobilności. Pomożemy Ci zbudować Twój własny biznes, między innymi doradzając, jakie spełnić warunki dla operatora w celu zainstalowania stacji ładowania i w jaki sposób developer opłat może zdefiniować taryfy i płatności na koncie.

System pozwala na monitoring zużycia prądu przez członków wspólnoty mieszkaniowej lub użytkowników floty samochodowej. Co ważne, nie zbiera danych osobowych - pozwala na to rejestracja poprzez karty RFID. Bardzo pomocny w codziennej obsłudze jest stały monitoring stanu technicznego urządzeń.

System zarządzania ładowarkami posiada ponad 130 funkcji dzięki czemu jest elastyczny i dostosowuje się do modelu biznesowego, płynnie implementuje się w organizację. Engine pozwala na tworzenie podgrup, subsieci, dowolnych ścieżek. Można stworzyć i obsłużyć dowolną grupę odbiorców.
Zawiera system zarządzania transakcjami ładowania i klientami zgodnie z rolą MSP. Posiada również dedykowaną aplikację mobilną dla konsumentów i połączenie z zewnętrznymi systemami płatności.

Funkcje systemu
Energetyka
Samorządy
Zarządcy budynków
Floty
Dealerzy
samochodowi
Niezależni dostawcy
usług ładowania
Operator stacji
Zarządzanie współpracownikami
Możesz stworzyć zespół obsługujący system. Oprogramowanie pozwala wydzielić konta z różnymi uprawnieniam do wykonywania określonych działań.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Operatorzy
System oferuje możliwość podziału sieci na mniejszych operatorów, którzy będą mieli dostęp tylko do swoich urządzeń.
Energetyka
Energetyka
Samorządy
Samorządy
Zarządzanie stacjami ładowania i transakcjami
Możesz sprawdzić w jakim stanie jest dowolna stacja ładowania. Dzięki połączeniu z systemem Engine, większość czynności serwisowych wykonasz zdalnie.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Smart charging
Chcesz zamontować dużo punktów ładowania nie zwiększając mocy przyłącza? Wystarczy, że ustawisz plan ładowania, który ograniczy moc stacji kiedy to będzie potrzebne.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Etykietowanie
Wszystkie stacje ładowania możesz dowolnie oznaczyć za pomocą etykiet. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zarządzać stacjami danej etykiety. Następnie będziesz mógł w prosty sposób udostępnić je użytkownikom.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Dostawca usług
Zarządzanie klientami,
podgląd transakcji i kart RFID
Sprawdź kto może korzystać z Twoich usług ładowania. Przygotuj raporty i billingi związane z ładowaniem. Pozwól użytkownikom na szybkie rozpoczęcie ładowania za pomocą kart RFID oraz kontroluj okres obowiązywania kart.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Etykiety
Dzięki etykietom dowolnie oznaczaj i zarządzaj użytkownikami.
Energetyka
Energetyka
Zarządcy budynków
Zarządcy budynków
Taryfy
Wprowadzaj taryfy, które pomogą zoptymalizować zarobki na stacjach ładowania.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Zarządcy budynków
Regulaminy
Chcesz, żeby użytkownicy wiedzieli o każdej zmianie w regulaminie Twoich usług? Po prostu dodaj kolejną wersję, a system sam zadba o pobranie zgody od Twoich klientów.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Zarządcy budynków
Aplikacja kliencka
Mapa punktów ładowania
Aplikacja pomaga Twoim Klientom łatwo znaleźć stacje, z których mogą skorzystać.
Energetyka
Energetyka
Samorządy
Samorządy
Samorządy
Płatności i historia ładowań
Dzięki możliwości przypisania danych karty płatniczej do konta Klienta, system będzie pobierał opłaty automatycznie. Klient ma również w dowolnym momencie dostęp do pełnej historii swoich transakcji.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Pozostałe
Rozwiązania dla flot
Dzięki oprogramowaniu Engine operatorzy flot mogą zarządzać ładowaniem pojazdów nie tylko w miejscu pracy. Możliwe jest również rozliczanie sesji ładowania pojazdu służbowego w garażu domowym pracownika.
Floty
Floty
Dynamic Load Management
Dzięki autorskim rozwiązaniom, nie musisz martwić się o stabilność swojej sieci elektrycznej. System sam dopasuje warunki ładowania tak, by wykorzystać jak najlepiej dostępną moc.
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Energetyka
Dynamiczne Taryfowanie
Istnieje możliwość wprowadzenia oferty dla każdego Klienta indywidualnie. Możesz zachęcać ich do ładowania w określonych miejscach, wprowadzać kupony rabatowe i programy VIP.
Energetyka
Energetyka
Floty
Chcesz wiedzieć więcej?