Slide

Kompleksowe
rozwiązania
dla elektromobilności

Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.03.03.03-22-0093/19

Promocja marki produktowej Enelion Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych
w celu zwiększenia rozpoznawalności spółki.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Enelion Sp z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Wallbox, Vertica, Stilo będących własnością spółki Enelion. Są to wysokiej jakości ładowarki do samochodów elektrycznych, zarządzanych zdalnie za pomocą dedykowanego oprogramowania. Cel zostanie osiągnięty w ciągu 13 miesięcy trwania projektu dzięki:

  • zorganizowaniu stoisk na 2 targach branżowych;
  • zorganizowaniu 2 wyjazdowych misji gospodarczych;
  • przeprowadzeniu działań promocyjnych.

W rezultacie, wdrożenie działań promocyjnych przewidzianych w BPP umożliwi umocnienie rozpoznawalności marek produktowych firmy Enelion, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Spółki, co z kolei przełoży się na wzrost liczby potencjalnych kontrahentów Wnioskodawcy oraz wzrost przychodów z eksportu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 173 900,00 zł
Dofinansowanie: 147 815,00 zł