Działania promocyjne zwiększające konkurencyjność Enelion Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Wartość całkowita projektu:

168 609,92 PLN

Wartość dofinansowania:

79 988,54 PLN

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost poziomu eksportu spółki Enelion poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów/usług i nowych rynków zbytu. W niniejszym projekcie zaplanowano kompleksowe promowanie nowego produktu: ładowarki LUMINA oraz aplikacji nią sterującej, będących własnością firmy Enelion. Jest to ładowarka nowej generacji, która służy do ładowania wszystkich obecnych i przyszłych pojazdów elektrycznych ze złączem typu 2. Cel zostanie osiągnięty w ciągu 11 miesięcy trwania projektu dzięki:

  • wzięciu udziału w 2 targach branżowych;
  • przeprowadzeniu działań promocyjnych.

W rezultacie, wdrożenie działań promocyjnych umożliwia umocnienie rozpoznawalności marek produktowych firmy Enelion, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej spółki i przełoży się na wzrost liczby potencjalnych kontrahentów Wnioskodawcy oraz wzrost przychodów z eksportu.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”