17 stycznia 2023

RCMB – Bezpieczeństwo w standardzie

Wróć do bloga
Najlepsze ładowarki do samochodów elektrycznych to również ochrona przez zagrożeniami.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A (dla prądu zmiennego) i typu B (dla prądu stałego) oraz monitor upływu prądu różnicowego typu B mają za zadanie chronić ludzi przed porażeniem elektrycznym przy dotyku zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim. Ich zastosowanie daje Ci poczucie bezpieczeństwa — ani Ty, ani Twoja rodzina, ani Twój sprzęt nie będą narażeni na porażenie prądem lub zniszczenie. 

Do takiego wypadku może dojść m.in. podczas ładowania samochodu elektrycznego. W stacji Enelion Lumina, monitor upływu prądu różnicowego, który zabezpiecza przed porażeniem prądem, jest instalowany w standardzie. 

Bardziej fachowo – wyłącznik różnicowoprądowy jest elektrycznym urządzeniem zabezpieczającym, które ma za zadanie rozłączanie obwodu wraz z wykryciem, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Jakikolwiek brak równowagi oznacza, że gdzieś w instalacji prąd popłynął w sposób niekontrolowany, np. do ziemi przez osobę, która dotknęła przewodu. 

Zgodnie z normą PN-EN IEC 61851-1, każdy punkt ładowania musi być zabezpieczony przez wyłączniki nadprądowy oraz różnicowoprądowy typu A+B. Zastosowanie monitora upływu prądu różnicowego typu B wewnątrz stacji, pozwala spełnić to wymaganie dodając jedynie zabezpieczenie nadprądowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Ogranicza to koszt przy instalacji oraz umożliwia bezpieczne używanie urządzenia ładującego wraz z autem plug-in. 

Zastosowanie takiego rozwiązania to zintegrowane i przyszłościowe rozwiązanie problemu kontroli prądu upływu w ładowarkach, które są zgodne z najnowszymi światowymi światowych standardów.

Poprzedni wpis