Dynamiczna zmiana mocy w sieci ładowarek [DLB]

Za pomocą tego systemu można dynamiczne zmniejszać lub zwiększać moc ładowania pojazdu. Funkcja szczególnie potrzebna w sieciach ładowarek, gdzie występuje ograniczona moc przyłącza energetycznego.

Lepsze wykorzystanie mocy przyłącza

Odpowiednie zarządzanie mocą ładowania pozwala na pełniejsze wykorzystanie dostępnej mocy. Punkty ładowania automatycznie wykorzystują całą dostępną moc, a ograniczają ją tylko jeśli jest to konieczne. Z jednej strony zwiększa to zyski z oferowanych usług ładowania, a z drugiej strony skraca średni czas ładowania samochodów. Dzięki tej funkcji można również odpowiednio dopasować moc przyłącza do ilości punktów ładowania. Zmniejsza to koszty stałe mocy zamówionej u dostawcy energii.

Więcej samochodów ładowanych jednocześnie

W typowej instalacji każdy punkt ładowania musi mieć zarezerwowaną moc w przyłączu elektrycznym. Przydział mocy nie jest wykorzystywany jeżeli dana ładowarka nie ładuje lub skończyła ładowanie. Tego typu podejście znacząco ogranicza ilość punktów ładowania na jedno przyłącze. Wykorzystując DLB można zwiększyć ilość punktów ładowania nawet dwukrotnie. Moc ładowarek, które nie ładują zostanie dynamicznie przekazana tym, które jej potrzebują. W przypadku gdy wszystkie urządzenia są w użyciu moc każdego z nich zmniejszy się odpowiednio aby nie przeciążyć przyłącza elektrycznego.

Czy wszystkie samochody ładują się taką samą mocą przy włączonym DLB?

Moc ładowania samochodu może zależeć od wielu czynników – mocy i typu ładowarki pokładowej samochodu, stanu naładowania baterii oraz przekroju przewodu ładowania. Moc ładowania samochodów ograniczona przez DLB będzie równa, chyba, że moc ładowania samochodu będzie ograniczona z innego powodu.

Jak działa DLB w ładowarce z dwoma gniazdami?

W ładowarkach typu Vertica, Wallbox DUO oraz Wallbox DUO Power możliwe jest wykorzystanie DLB aby balansować moc między gniazdami. W sytuacji gdy jedno gniazdo nie ładuje to drugie będzie oferować pełną moc ładowania. Jeżeli podłączone zostaną dwa samochody w tym samym czasie ładowarka podzieli odpowiednio moc pomiędzy samochody.

Jak działa DLB w sieci ładowarek?

Wszystkie ładowarki połączone w sieć będą tak dzielić moc aby sumarycznie nie przekroczyć mocy przyłącza. W większości przypadków DLB podzieli moc przyłącza równo pomiędzy samochody.

Co potrzebuję, aby zainstalować sieć z DLB?

Aby utworzyć sieć ładowarek z wykorzystaniem DLB potrzebne są przynajmniej dwie ładowarki lub jedna ładowarka dwugniazdowa. Każdy punkt musi być podłączony do wspólnego przyłącza.