Opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej z pojazdami elektrycznymi wraz z ekosystemem kontroli rozłożenia obciążenia sieci energetycznej oraz adaptacyjnego, dynamicznego harmonogramowania i taryfowania w celu wielokryterialnej optymalizacji operacji sieci ładowarek

Celem projektu jest opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej zgodnej z protokołem ISO/IEC 15118 z pojazdami elektrycznymi BEV (battery electric vehicle) oraz PHEV (plug-in hybrid electric vehicle).

Projekt odpowiada na światowe trendy w zakresie elektromobilności oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym wynikającym z możliwości ucyfrowienia infrastruktury ładującej dla pojazdów elektrycznych.

Wdrożenie rezultatów prac B+R planowane jest poprzez rozpoczęcie produkcji oraz sprzedaży kompleksowego rozwiązania w postaci sieciowych inteligentnych ładowarek cyfrowych AC i DC wraz z inteligentnym oprogramowaniem zawierającym autorskie algorytmy w zakresie balansowania i taryfowania. Grupą docelową będą przede wszystkim operatorzy publiczni tj. miasta i gminy, które planują wdrażać i rozwijać infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, a także komercyjni operatorzy parkingów, w tym także właściciele centrów handlowych, hoteli oraz budynków biurowych, którzy we własnym zakresie zarządzają parkingami. Pośrednią grupę docelową projektu stanowią użytkownicy samochodów elektrycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 928 679,61 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 249 923,12 zł

Fundusze Europejskie
European Union
Unia Europejska
img

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR ENELION/PO IR_1.1.1/1
Z DNIA 11.10.2017 R.

Enelion Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr ENELION/PO IR_1.1.1/1 z dnia 11.10.2017 r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy realizującego usługi B+R w ramach projektu pt. „Opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej z pojazdami elektrycznymi wraz z ekosystemem kontroli rozłożenia obciążenia sieci energetycznej oraz adaptacyjnego, dynamicznego harmonogramowania i taryfowania w celu wielokryterialnej optymalizacji operacji sieci ładowarek” wybrano:

PICTEC, ul. Wiosenna 52, 80-178 Gdańsk

Wykonawca zostanie zaproszony na spotkanie w celu omówienia i podpisania umowy warunkowej na realizację zamówienia.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Wasielewski

Oryginalna informacja dostępna jest tutaj.ENELION Sp. z o.o.
Pana Tadeusza 50 St
80-123 Gdansk
Poland

ENELION Sp. z o.o.
Pana Tadeusza 50 St
80-123 Gdansk
Poland